Trädfällning

Trädfällning Stockholm - Tyresö

 

Vi utför avancerad trädfällning och sektionsfällning för just dina behov och önskemål.

"Enkel" trädfällning kan vara när ett träd står på helt öppen markyta och inga hinder eller annan risk finns. Dock är varje träd unik och man måste alltid vara beredd på att situationsanpassa fällningen.

Avancerad trädfällning är när man kanske bara kan fälla åt tex ett håll. Eller ta extra hänsyn till andra rådande omständigheter, som kraftig lutning, byggnader, elledningar, vägar mm.

Sektionsfällning är när man kapar ned trädet i hanterbara bitar. Man klättrar upp i trädet och tar gren för gren och stammen del för del som släpps eller firas ned. Behovet kan finnas när trädet står i mellan eller hänger över hus, väg eller elledningar och då man inte har möjlighet att fälla trädet i någon riktining. 

 

/mandalsvagen18.jpg

 

Kontakt

Tyresö Trädfällning AB

Telefon: 070-7904300
eller via Mejla Tyresö Trädfällning.

Tyresö Trädfällning AB
Ansvarsförsäkring
F-skattebevis

 

            cptlogolt.gif